Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Možnosti zelených střech Isover

Zelené (vegetační) střechy nejsou pouze pohledným doplňkem moderní architektury, mají celou řadu praktických výhod a vlastností. Stejně jako parky, tyto konstrukce snižují ve městech prašnost, produkují kyslík a zadržují dešťovou vodu, čímž odlehčují městské kanalizaci. Na rozdíl od nich, ozeleněná střecha navíc pomáhá regulovat vnitřní teplotu v budovách, v létě snižuje přehřátí, v zimě snižuje tepelné ztráty. Tento efekt je výrazně zesílen použitím tepelné izolace jako náhrady za pěstební substrát. Tento materiál lze použít pro střechy ploché, ale i pro střechy pultové a šikmé.

   

Všechny rostliny potřebují ke svému životu světlo, vodu, živiny a stabilní místo pro zakořenění. Světla je na střeše dost, ne všechny rostliny však takovou míru oslunění zvládnou, proto je nutné vybírat rostliny, které jsou pro tyto účely doporučené. Jsou to většinou nenáročné druhy rozchodníků, netřesků, bylin a trav. Na střeše lze ale také úspěšně pěstovat menší druhy jehličnatých a listnatých dřevin, v některých případech dokonce i ovocné stromy. V zahraničí slouží zelené střechy také ke komunitnímu pěstování zeleniny, jak dokládají následující fotky.

   

Systémy vegetačních střech firmy Isover využívají technologií ze skleníkových kultur. V současné době se většina zeleniny (rajčata, okurky, papriky) pěstuje ve speciálním materiálu, který tvoří hydrofilní minerální vlna. Jedná se o desky velice podobné běžné tepelné izolaci, která se používá do střech nebo fasád. Na rozdíl od stavebních izolací, tento materiál v sobě dokáže akumulovat vodu a výborně v něm rostou rostliny, protože je vzdušný a lehký.

 Pro ozelenění střech se tento materiál používá v několika ověřených skladbách. Pro střechu s nejmenšími náklady na pořízení (cca 500–700 Kč/m2) a následnou minimální údržbou se používá zjednodušený extenzivní systém ozelenění. Ten je tvořen pouze substrátovou deskou tloušťky 5–10 cm, do které se přímo sází rostliny. Systém je určen pro malé plochy, typu garáž rodinného domu, altán, nebo přilehlé stříšky domu.

        

Náročnější rostliny (trávy, keře, větší kvetoucí rostliny,…) potřebují více prostoru pro zakořeňování a jsou citlivější k přešlapům zahradíka. Substrátové desky je možné v tomto případě vrsvit na sebe do výšky 15–20 cm. Pod touto vrstvou se zpravidla ještě používá plošný odvodňovací prvek, aby nedocházelo k přemokřování vegetační vrstvy a následnému úhynu rostlin. S plošným odvodňovacím prvkem je možné ozelenit i větší plochy.

          

Jak bylo řečeno výše, na střeše je možné pěstovat i ovocné stromy. Tato praxe není příliž rozšířena a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu. Střecha musí být staticky připravena na tuto zátež, jednotlivé stromy musí být stabilizovány, aby odolávaly větru a také musí být na střechu umožněn přístup – nejenom kvůli zalévání, ale také k údržbě stromů, odvozu listí a plevele a ke všem dalším činnostem prováděných na zahradě. Celková vrstva substrátu by měla být minimálně 40 cm, může být doplněna panely z hydrofilní minerální vlny. V tomto případě se nepoužívají obyčejné substrátové desky, ale speciální panely se zvýšenou zatížitelností. Jejich hlavní funkcí je zvyšování zádržnosti deštové vody ve střešním souvrství nad hydroizolací a tím snižování provozních nákladů střechy (střecha se nemusí tolik zalévat, 5cm akumulační deska dokáže udržet 45 litrů vody na metr čtvereční). 

             

Nepříliž časté je rovněž ozeleňování šikmých střech. Kromě zabezpečení zdravého růstu rostlin je třeba dbát velkou pozornosti i zdraví osob pohybujících se v blízkosti střechy. Celé souvrství musí být dostatečně stabilizované, aby ze střechy nesjíždělo a také aby odolávalo sání větru. Navíc musí být zajištěna rovnoměrná distribuce vody v celé ploše střechy, často se totiž stává, že neodborně provedená šikmá střecha je zelená pouze ve své spodní části, kam steče veškerá dešťová voda a u hřebene střechy je na troud suchá. Systém Isover využívá výborné hydroakumulační vlastnosti minerální vlny, zpomalovače proudění i moderní systém stabilizace proti větru.

 

Pro podrobnosti jednotlivých systémů kontaktujte svého zástupce firmy Isover.

 

Autor: 

Ing. Petr Vacek, Ph.D.

Manažer technické podpory

Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Počernická 272/96 ∙ 108 03 Praha 10 ∙ Czech Republic