Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Zateplovat – Ano či Ne?

V současnosti jsou obyvatelé bytových domů postaveni před zásadní otázku: Zateplit dům, či ne. Dříve byla odpověď jednoznačná: „ANO“, spolu s dotacemi z fondů „Zelená úsporám“ či jiných dalších dostupných fondů se jedná o racionální investici do budoucna, zhodnocení bytových jednotek, kvality obyvatelnosti interiérů, atd. Tato kladná odpověď zůstává, ale naráží na čím dál větší úskalí. Požadavky tepelně-technických norem v souladu s možností obdržení dotace se neustále zvyšují, pro splnění nároku dotačního fondu je nutné použití izolantů čím dál tím větší tloušťky, tak aby splnily požadavky na „ adekvátní“ zateplení.

 V případě objektů s velkými lodžiemi, či velkoplošnými výplněmi oken s dostatečnou plochou okolních konstrukcí, jako jsou parapety, ostění a nadpraží jsou požadavky na adekvátní zateplení objektů v souladu s požadavky a doporučeními tepelně-technických norem snad ještě technicky proveditelné a uživatelsky obhajitelné. V případě běžných, standardních objektů je však představa aplikace dodatečné 14-20cm tlusté obálky objektu neakceptovatelná.

Tato „tepelně-pozitivní“ úprava objektu jednoduše naráží na zásadní rozpory s jeho užitnou hodnotou a konečným vzhledem. Zmenšení světlu přístupných ploch oken jejich dodatečným zapuštěním do fasády, přímé omezení prakticky využitelných ploch lodžií v kombinaci s obecně známými obavami z vnějších zateplovacích systémů (ETICS), jako jsou například obavy z toho, že objekt pak nebude „dýchat“, fasádu „rozklovají“ agresivní ptáci či ji zcela znehodnotí agresivní plísně a houby mnohdy vedou k nesprávnému, avšak s přihlédnutím ke znalostem o běžných tepelně-izolačních materiálech pochopitelnému rozhodnutí vlastníků: „RADĚJI NE“.

Společnost Kingspan Insulation však nabízí řešení a říká „ URČITĚ ANO ! “.

Kingspan Kooltherm

Prémiové inovativní deskové izolace z tuhé fenolické pěny

Vynikajícím parametrem izolantů na bázi fenolických pěn je vysoká schopnost omezení prostupu tepla konstrukcí (definovaná součinitelem tepelné vodivosti λ) a to zhruba dvakrát lépe, než jiné používané izolanty. Ve všech aplikacích tak oproti ostatním izolantům postačí z hlediska požadavků norem na jejich splnění mnohdy pouze poloviční vrstva materiálu.

Izolační desky Kingspan Kooltherm jsou vyráběny a nabízeny v různých typech, s přihlédnutím ke vhodnosti do všech typů aplikací, které se na stavbách vyskytují.

 

Základními výhodami izolačních desek Kingspan Kooltherm jsou:

  • Součinitel tepelné vodivosti již od λD = 0,020 W/(m.K).  Z toho vyplývá nejúčinnější tepelné odizolování řešené konstrukce a v důsledku malá tloušťka izolantu. Možnost provádění subtilních architektonických prvků a efektní řešení viditelných i skrytých detailů a skladeb stavebních konstrukcí.
  • Objemová hmotnost od 35 kg/m3 zaručí snadnou přeprava a manipulace na stavbě, jednoduchou rychlou pokládku a snadné zpracování.
  • Pevnost v tlaku od 100 kPa umožní vysoké provozní zatížení a omezí možnost deformace či poškození materiálu během jeho aplikace
  • Zanedbatelná nasákavost znamená, že materiál nezmění v čase své životnosti termoizolační schopnostidíky nežádoucíabsorpci vody.
  • Tvarová stálost zaručí minimální tvarové změny po celou dobu životnosti materiálu beze změn mechanicko-fyzikálních parametrů.
  • Šetrnost k životnímu prostředí již při výrobě. Vše v souladu s environmentálními trendy současnosti. Certifikovaný materiál bez negativního vlivu na životní prostředí.  Produkt je mimořádně vhodný pro projekty ekologického bydlení.
  • Široké výrobní portfolio, specializace produktů a z toho vyplývající možnost využití  pro novostavby i rekonstrukce budov, při všech myslitelných stavebních aplikacích
  • Nízká spotřeba materiálu znamená prostorové úspory, efektivnější montáž, nižší náklady na logistiku a skladování

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska

Tepelná izolace fasád od společnosti Kingspan Insulation

Inovativní prémiová termoizolační deska z produktové řady Kooltherm na bázi tvrzené fenolické pěny, primárně vyvinutá jako ideální tepelný izolant pro aplikaci do kontaktních fasádních systémů ETICS, s možností efektního využití i v detailních úpravách parapetů, ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnových konstrukcích.

Součinitel prostupu tepla λ

0,021 W/(m.K ) (tloušťka     <   45 mm)
0,020 W/(m.K)  (tloušťka 45 - 120 mm)
0,021 W/(m.K ) (tloušťka     > 120 mm)

Pevnost v tlaku

≥100 kPa při 10% deformaci

Faktor difuzního odporu μ

35

Objemová hmotnost

ca. 35 kg/m³

Povrch

Textilie na bázi skla oboustranně

Jádro

Tuhá fenolická pěna

Rozměry plošné

1200 x 600 (mm )

Výrobní tloušťky

20-30-40-50-60-70-80-90-100 (mm)

120-140-160-180-200 (mm)

Úprava hran

rovná

Rozměrová stabilita

< 1% ( 48h;-20,70,90°C;90%r.v.)

Propustnost vody

< 2% WS

Reakce na oheň

C, s2, d0

( B, s1,d0 v doporučených aplikacích )

 

Kingspan Izolace

Business Center Rokytka,

Sokolovská 270/201,

190 00 Praha 9 

www.kingspaninsulation.cz